Державна фіскальна служба України

Натисніть, щоб змінити колір сайту Збільшити розмір шрифту
-
+
Скинути
До звичайної версії
Наказ ДМС України вiд 1 березня 2013 року N 61 "Про затвердження специфiкацiй форматiв електронних повiдомлень"
24.04.2013

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

вiд 1 березня 2013 року

N 61


Про затвердження специфiкацiй форматiв електронних повiдомлень

     Вiдповiдно до пункту 13 Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 450 (зi змiнами), та з метою стандартизацiї процесу обмiну електронною iнформацiєю про надання фiнансових гарантiй митним органам наказую:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     1.1. Специфiкацiю форматiв електронних повiдомлень автоматизованої системи митного оформлення програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор - 2006", якi подаються одночасно з митними декларацiями на паперi на рiвнi декларант - митний орган.

     1.2. Специфiкацiю форматiв електронних повiдомлень автоматизованої системи митного оформлення програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор - 2006" для електронного декларування на рiвнi декларант - митний орган.

     1.3. Специфiкацiю форматiв електронних повiдомлень автоматизованої системи митного оформлення програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор - 2006" на рiвнi митний орган - Департамент митних iнформацiйних технологiй та статистики.

     1.4. Специфiкацiю форматiв електронних повiдомлень при обмiнi iнформацiєю про надання фiнансових гарантiй митним органам.

     2. Начальнику Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики Пашку П. В. забезпечити:

     2.1. Розмiщення до 04.03.2013 на WEB-серверi Держмитслужби України в мережi Internet в роздiлi "ЄАIС" - специфiкацiй форматiв, зазначених у пiдпунктах 1.1, 1.2, 1.4 пункту 1 цього наказу.

     2.2. Iнформування митних органiв, державних i комерцiйних пiдприємств, що здiйснюють розроблення спецiалiзованого програмного забезпечення для потреб суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, у строк, що не перевищує однiєї доби пiсля актуалiзацiї специфiкацiй форматiв, про змiни, унесенi до них.

     3. Уважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Держмитслужби України вiд 12.03.2009 N 220 "Про затвердження специфiкацiй форматiв електронних повiдомлень".

     4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Державної митної служби України

О. М. Дороховський

 

Додаткові матеріали

СПЕЦИФІКАЦІЯ форматів електронних повідомлень при обміні інформацією про надання фінансових гарантій митним органам (Завантажити) СПЕЦИФІКАЦІЯ форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення програмно-інформаційного комплексу „Інспектор – 2006” на рівні митний орган – Департамент митних інформаційних технологій та статистики (Завантажити) СПЕЦИФІКАЦІЯ форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення програмно-інформаційного комплексу „Інспектор – 2006” для електронного декларування на рівні декларант – митний орган (Завантажити) СПЕЦИФІКАЦІЯ форматів електронних повідомлень автоматизованої системи митного оформлення програмно-інформаційного комплексу „Інспектор – 2006”, які подаються одночасно з митними деклараціями на папері на рівні декларант – митний орган (Завантажити)

Коментувати в соцмережах: