Державна фіскальна служба України

Натисніть, щоб змінити колір сайту Збільшити розмір шрифту
-
+
Скинути
До звичайної версії
Протокол №1 засідання Громадської ради при Державній фіскальній службі України
30.01.2019

Дата та час проведення: 24 січня 2019 року, 15 год. 00 хв. 

Місце проведення: Конгрес-хол ДФС (м. Київ, Львівська площа, 8) 

Присутнівід ДФС

Веселова Н.В. – директор Департаменту комунікацій;

Донцова Л.І. – начальник відділу взаємодії з інститутами громадянського суспільства та бізнес-середовищем Департаменту комунікацій;

Романюта А.Ф. – заступник начальника відділу взаємодії з інститутами громадянського суспільства та бізнес-середовищем Департаменту комунікацій 

присутні (зареєструвались) від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС):

89 членів Громадської ради, з яких 9– за довіреністю (список додається) 

Модератор: Олексієнко Д.В. –відповідальний за підготовку першого засідання Громадської ради при Державній фіскальній службі України

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Обрання головуючого на засіданні.

2. Обрання секретаря засідання.

3. Обрання лічильної комісії засідання.

4. Обрання голови Громадської ради.

5. Обрання заступника (заступників) голови Громадської ради.

6. Обрання секретаря Громадської ради.

7. Обговорення пропозицій щодо кількості та назв комітетів Громадської ради, затвердження складу комітетів.

8. Різне.

Кворум є.

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який привітав присутніх з обранням до складу Громадської ради при ДФС та зазначив, що наказ ДФС від 09.01.2019 № 12 «Про затвердження Складу Громадської ради при Державній фіскальній службі України» розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.

 

Повідомив, що на початок засідання зареєструвались 80 членів Громадської ради (кворум є, реєстрація продовжується). Повідомив, що членам Громадської радипопередньо було надіслано проект Порядку денного першого засідання Громадської ради при ДФС,запропонував присутнім надати пропозиції до нього.

За відсутності інших пропозицій поставив на голосуванняпроект Порядку денного засідання.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 80;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Порядок денний засідання.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував такий регламент засідання: для виступу – 5 хв., для питань та коментарів – 1 хв.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 80;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити регламент засідання.

 

З питання 1 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який зазначив, що є пропозиція обрати головуючим на засіданні Олексієнка Дмитра Володимировича. Запропонував присутнім надавати пропозиції. За відсутності пропозицій поставив на голосування обрання головуючим на засіданні Олексієнка Дмитра Володимировича.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 80;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0.

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати головуючим на засіданні Олексієнка Дмитра Володимировича.

 

З питання 2 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував обрати секретарем засіданняШевцову Тетяну Сергіївну.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 80;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0.

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати секретарем засідання Шевцову Тетяну Сергіївну.

 

З питання 3 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував встановити чисельний склад лічильної комісії – 3 особи. Інших пропозицій не надійшло. Запропонував надавати кандидатури до лічильної комісії шляхом самовисунення.

Чорного В.І., Головко Л.І., М’ясоєдова В.В., які запропонували свої кандидатури до складу лічильної комісії.

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування пропозицію щодо затвердження складу лічильної комісії у складі трьох осіб: Чорного В.І., Головко Л.І., М’ясоєдова В.В.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 80;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити персональний склад лічильної комісії у запропонованому варіанті.

 

З питання 4 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував членам Громадської ради надавати пропозиції на посаду голови Громадської ради при ДФС України.

Вдовіну Г.В., яка запропонувала кандидатуру Олексієнка Д.В.Інших пропозицій не надійшло.

Чорного В.І., який оголосив рішення лічильної комісії щодо обрання його головою лічильної комісії. Протокол лічильної комісії за результатами відкритого голосування не складається. Запропонував провести відкрите рейтингове голосування за порядком надходження кандидатур.

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування пропозицію щодо обрання головою Громадської ради при ДФС Олексієнка Дмитра Володимировича.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 80;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0.

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати головою Громадської ради при ДФС України Олексієнка Дмитра Володимировича.

 

З питання 5 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який надав пропозицію щодо кількості заступників голови Громадської ради – два та запропонував надавати інші пропозиції. Інших пропозицій не надійшло.Поставив на голосування пропозицію щодо встановлення чисельної кількості заступників голови Громадської ради у складі двох осіб.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 89;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0.

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити чисельну кількість заступників голови Громадської ради у складі двох осіб.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував кандидатури Дроговоз Ю.С. та Платонова О.І. на посади заступників голови Громадської ради. Інших пропозицій не надійшло.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 89;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0.

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати Дроговоз Ю.С. та Платонова О.І. на посади заступників голови Громадської ради.

 

З питання 6 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував обратиКосарчука В.П. на посаду секретаряГромадської ради та закликав присутніх надавати свої пропозиції. Інших пропозицій не надійшло.

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування кандидатуру Косарчука В.П. на посаду секретаря Громадської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 85;

„проти” – 2;

„утрималися” – 2.

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати Косарчука В.П. секретарем Громадської ради.

 

З питання 7 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував створення трьох комітетів, а саме за податковим напрямом, митним напрямом, антикорупційним напрямом. Закликав надавати пропозиції щодо кількості і назв комітетів Громадської ради.

 

ВИСТУПИЛИ: 

Порхун О.В., який зазначив, що він новий член Громадської ради при ДФС. Повідомив про свою трудову діяльність та досвід. Запропонував розглянути можливість створення комітету боротьби з корупцією.

Вдовіна Г.В., яка запитала щодо бачення роботи Антикорупційного комітету.

Порхун О.В., який відповів, що на його думку такий комітет може працювати за напрямом здійснення громадського контролю за діяльністю ДФС (виявлення фактів порушень та надання цих фактів керівництву ДФС для прийняття відповідних рішень), здійснення аналізу декларацій (виявлення невідповідності задекларованих статків та фактичного рівня життя).

Юровський Д.Б., який зазначив, що в ДФС є податкова міліція, правовий статус якої є невизначеним з 1 січня 2017 року. На сьогодні Верховна Рада України розглядає три законопроекти за цим напрямом реформування, основний за №8157 та два альтернативні.Реформування цього напряму діяльності ДФС обговорюється з органами виконавчої влади, міжнародними партнерами і було б доцільно щоб Громадська рада при ДФС також висловлювала позицію з цього питання. Зазначив, що необхідно відпрацьовувати правові повноваження оновленої податкової поліції. Повідомив, що комітет за цим напрямом вже існував у попередніх каденціях Громадської ради при ДФС. Серед інших питань, зокрема, опрацьовувалося питання адміністрування судового збору.

Потопальська Т.В., яка зазначила щодо вимоги чинного законодавства декларувати доходи осіб, які входять до складу громадських рад при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм. Наголосила на важливості питання повноважень такого комітету і відповідно продумати назву комітету.

Платонов О.І., якийзауважив на важливості методів роботи такого комітету і якщо комітет такий буде створено, то питання виявлення фактів корупції в ДФС та відповідності рівня життя і задекларованих статків було б доцільне. Громадська рада як консультативно-дорадчий орган має право надати рекомендацію керівнику органу по кадрових питаннях, тобто якщо громадськість баче корупціонера і дає рекомендацію провести службову перевірку.

Дроговоз Ю.С., яказазначила, що якщо виявляти корупцію в ДФС, то потрібні саме факти та докази, при цьому проведення розслідувань не входить до компетенції Громадської ради.

ПіснойП.Я., якийзазначив, що в складі Громадської ради при ДФС є як мінімум 5 громадських організацій, які працюють за напрямом боротьби з корупцією, і вони можуть працювати за цим напрямом і без створення комітету.

Косарчук В.П., якийзвернув увагу присутніх на майбутньому розділі ДФС на Податкову та Митну служби. Отже, враховуючи зазначене, потрібно вже зараз думати над якими питаннями потрібно буде працювати Громадській раді.

Агарков І.Ю., якийсказав, що на його думку, створення такого комітету недоцільне, в попередній каденції його не було і нагальної необхідності в ньому не виникало. Створено достатньо органів,до повноважень яких віднесено боротьбу з корупцією.

Потапова Н.В., якасказала, що потрібно зважати на те, над якими напрямами в подальшому буде працювати Громадська рада вже в створених нових службах.

Трусов С.І., якийзазначив, що оскільки до складу Громадської ради при ДФС ввійшли громадські об’єднання, які працюють за напрямом боротьби з корупцією, потрібно підтримувати таку ініціативу. Якщо є бажаючі працювати в такому комітеті, то нехай працюють.

Шевцова Т.С., яка повідомила, що відповідно до Положення про Громадську раду при ДФС, створення комітету відбувається за умови подання в Громадську раду заяв від членів Громадської ради не менше
20 відсотків загального кількісного складу Громадської ради на момент прийняття відповідного рішення Громадської ради. Ні її думку, важливі саме механізми роботи цього комітету, членам якого необхідно буде брати участь в засіданнях і податкового комітету, і митного комітету.

Благодир О.С., якийзазначив, що коли він був в такому комітеті в попередніх каденціях, нарікань щодо роботи такого комітету не було, і якщо є в складі Громадської ради відповідні фахівці, то створення антикорупційного комітету треба підтримати.

Онищенко Л.А., яказвернула увагу присутніх на відповідальності кожного, хто повинен буде подати декларацію, щоб члени Громадської ради не були свідками в кримінальних провадженнях НАЗК.

Нараєвська І.Л., яка повідомила про особистий досвід щодо подання електронної декларації та щодо кримінальної справи з приводу неподання такої декларації, в якій вона була свідком. ВТиповому положенні про громадську раду зазначено, що громадська рада може займатися антикорупційною діяльністю і якщо є ініціатива працювати за цим напрямом, то це добре. Запропонувала вибрати не антикорупційні і кадрові питання, а наприклад напрям діяльності фінансової міліції чи службових правопорушень. Може бути комітет з податкових та митних правопорушень.

ФедорукС.С., який сказав, що ініціатори створення такого комітету повинні розуміти що і як робити та мають пояснити всім членам Громадської ради про необхідність його створення, оскільки загалом зрозуміло, що і в податковому і в митному напрямах відносно корупції є чим займатися.

ОлексієнкоД.В., якийзазначив, що якщо 20 відсотків членів Громадської ради визначаться із необхідністю створення комітету за окремим напрямом діяльності, то він створюється. Запропонував сформувати комітети шляхом подання усних заяв. Якщо набирається достатня кількість в ці комітети, тоді ми їх формуємо.

ДроговозЮ.С., якапри цьому зауважила, що оскільки не всі члени Громадської ради присутні на цьому засіданні, вони можуть в подальшому письмово підтвердити своє бажання роботи у визначених комітетах.Тобто повноцінно провести опитування (заповнення анкет).

Оліфер Г.І., яказазначила, що наразі ми бачимо гостру необхідність створення вже сьогодні двох комітетів, а саме податкового та митного. Потім ми можемостворювати, за необхідності, ще один чи два комітети. Запропонувала наразі створити два комітети, а далі створювати за необхідності.

Луговець В.А., який запропонував створити три комітети: митний, податковий  і комітет протидії правопорушенням.Члени Громадської ради заповнять заяви і якщо 20 заяв набирається у кожен комітет, то ми їх затверджуємо. Кожен комітет вже на своєму засіданні вирішить питання організації роботи, методи тощо.

ЗацерковнаТ.М., яка повідомила, що була свідком по кримінальному провадженню і потрібно виважено підійти до створення комітету за антикорупційним напрямом або правопорушеннями, оскільки органи, які заводять справи на представників громадських організацій дивляться на суть діяльності, чим саме займаються, а не на назву комітету.

Олексієнко Д.В, який. підсумував, що є дві пропозиції: перша – три комітети: податковий, митний та комітет протидії податковим та митним правопорушенням і друга пропозиція – два комітети: податковий та митний.

ШевцоваТ.С., яка зазначила, що голосуємо за створення двох чи трьох комітетів з подальшим поданням відповідних заяв.

Олексієнко Д.В. за підсумками обговорення поставив на голосування запропоновані пропозиції.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

перша пропозиція – «Створити 3 комітети: Податковий, Митний та Комітет протидії податковим та митним правопорушенням» –„за” –35;

друга пропозиція –«Створити 2 комітети: Податковий та митний комітет» – „за” –50.

 

ВИРІШИЛИ: 

Створити Податковий комітет та Митний комітет в складі Громадської ради при ДФС.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., якийповідомив, що поки створено 2 комітети і закликав подавати заяви Секретарю Громадської ради.

Чорного В.І., якийзазначив, що за умови подання заяв 20 відсотками членів Громадської ради, можливо створити й інший комітет,який затверджується відповідним рішенням на засіданні Громадської ради.

Олексієнка Д.В., який попросив присутніх заповнені заяви щодо участі у комітетах здаватиСекретарю Громадської ради. Після опрацювання цих заяв голова Громадської ради та його заступники будуть скликати засідання цих комітетів.

Вдовіну Г.В., яка зазначила, що, оскільки за митним напрямом є нагальні питання для обговорення, попросила членів Громадської ради, хто подав заяви за митним напрямом, залишитись в залі після засідання.

 

З питання 8 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який нагадав, що Положенням про Громадську при ДФС передбачено залучення до роботи в Громадській раді експертів та запропонував подавати відповідні документи.

Зазначив, що Положення про Громадську раду при Державній фіскальній службі України, яке затверджене наказом ДФС від 02.02.2018 №66, діє (чинне). У разі наявності пропозицій щодо внесення змін до нього закликав членів Громадської ради при ДФС надавати свої пропозиції для узагальнення заступнику голови Громадської ради при ДФС Дроговоз Ю.С.

Запропонував присутнім надавати пропозиції до пункту «Різне» Порядку денного цього засідання.

Вдовіну Г.В., яка сказала, що узв’язку з наявною екстреною ситуацією в митному напрямі,є необхідністьзібратися після цього засідання тим членам Громадської ради, хто хоче працювати за митним напрямом, щоб вже завтра за можливості провести зустріч для обговорення проблемного питання.

Олексієнка Д.В., якийзапросивчленівГромадської ради, які подали заяви в митний комітет, залишитисьв залі після засідання.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який підбив підсумки та закрив засідання.

 

 

Голова Громадської ради при ДФС                                       Д.В. Олексієнко 

Секретарзасідання Громадської ради при ДФС                    Т.С. Шевцова

Коментувати в соцмережах: