Державна фіскальна служба України

Натисніть, щоб змінити колір сайту Збільшити розмір шрифту
-
+
Скинути
До звичайної версії
Протокол №2 засідання Громадської ради при Державній фіскальній службі України
21.06.2019

Місце проведення: Конгрес-хол ДФС (м. Київ, Львівська площа, 8)

 

Присутні від ДФС

Заколодяжний В.В. – заступник директора Департаменту – начальник управління організації митного контролю та оформлення Департаменту організації митного контролю та оформлення;

Івашкович О.М. – в.о. начальника Спеціалізованого управління з питань розробки та супроводження програмного забезпечення для органів доходів і зборів;

Бідюк В.В. – заступник начальника четвертого відділу Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції;

Жищинський О.Г. – головний державний інспектор четвертого відділу Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції;

Донцова Л.І. – начальник відділу взаємодії з інститутами громадянського суспільства та бізнес-середовищем Департаменту комунікацій;

Романюта А.Ф. – заступник начальникавідділу взаємодії з інститутами громадянського суспільства та бізнес-середовищем Департаменту комунікацій 

присутні (зареєструвались) від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС):

58 членів Громадської ради, з яких 11 – за довіреністю (список додається).

 

Модератор: Олексієнко Д.В. – голова Громадської ради при Державній фіскальній службі України

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Розгляд проекту Положення про Громадську раду при ДФС України у новій редакції, у зв’язку з прийнятими змінами до постанови КМУ
від 03.11.2010 № 996 (Олексієнко Д.В.).

2. Затвердження рішень Податкового комітету Громадської ради при ДФС України, зокрема щодо:

2.1.    питань застосування штрафних санкцій за порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування; зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН; виконання ДФС рішень суду;

2.2.    відновлення реєстрації платником ПДВ та відновлення електронного рахунку платника в СЕА ПДВ за рішенням суду;

2.3.    імплементації норм законодавства по акцизному податку з реалізації пального та ліцензування діяльності, пов’язаної з операціями з пальним;

2.4.    проблемних питань у адмініструванні податку на прибуток підприємств;

2.5.    встановлення різних рівнів доступу до даних Електронного кабінету платника податків та неможливості делегування керівництвом платника повноважень по виконанню окремих функцій;

2.6.    застосування строків позовної давності до нарахування органами ДФС пені за порушення строків розрахунків в іноземній валюті;

2.7.    списання податкового боргу санкційних компаній (Шевцова Т.С., Дроговоз Ю.С., Потопальська Т.В.)

3. Затвердження рішень Митного комітету Громадської ради при ДФС, зокрема щодо:

3.1.    актуальності наказу ДФС від 11.01.2019 № 21 «Про забезпечення контролю достовірності декларування товарів» та його практичної реалізації;

3.2.    деяких аспектів функціонування Інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС) (від ГР – Вдовіна Г.В., Платонов О.І., від ДФС – представники Департаменту організації митного контролю, Спеціалізованого управління з питань розробки та супроводження програмного забезпечення для органів доходів і зборів)

4. Затвердження Плану роботи Громадської ради при ДФС України на 2019 рік (Олексієнко Д.В.).

5. Інформація про результати діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній фіскальній службі України та скорочення списку ймовірних корупційних ризиків ДФС (від ГР – Благодир О.С., від ДФС – представник Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції)

6. Різне.

6.1.    Щодо питання перехідного періоду при реорганізації ДФС України (представник Регуляторно-правового департаменту)

 

Кворум є.

 

СЛУХАЛИ: 

 

Олексієнка Д.В., який привітав присутніх, повідомив, що на початок засідання зареєструвались 51 член Громадської ради (кворум є, реєстрація продовжується). Повідомив, що членам Громадської радипопередньо було надіслано проект Порядку денного засідання Громадської ради при ДФС,запропонував присутнім надати пропозиції до нього. За відсутності інших пропозицій поставив на голосуванняпроект Порядку денного засідання.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 51;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Затвердити такий Порядок денний засідання:

 

1. Розгляд проекту Положення про Громадську раду при ДФС України у новій редакції, у зв’язку з прийнятими змінами до постанови КМУ від 03.11.2010 № 996 (Олексієнко Д.В.).

2. Затвердження рішень Податкового комітету Громадської ради при ДФС України, зокрема щодо:

2.1.    питань застосування штрафних санкцій за порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування; зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН; виконання ДФС рішень суду;

2.2.    відновлення реєстрації платником ПДВ та відновлення електронного рахунку платника в СЕА ПДВ за рішенням суду;

2.3.    імплементації норм законодавства по акцизному податку з реалізації пального та ліцензування діяльності, пов’язаної з операціями з пальним;

2.4.    проблемних питань у адмініструванні податку на прибуток підприємств;

2.5.    встановлення різних рівнів доступу до даних Електронного кабінету платника податків та неможливості делегування керівництвом платника повноважень по виконанню окремих функцій;

2.6.    застосування строків позовної давності до нарахування органами ДФС пені за порушення строків розрахунків в іноземній валюті;

2.7.    списання податкового боргу санкційних компаній (Шевцова Т.С., Дроговоз Ю.С., Потопальська Т.В.)

3. Затвердження рішень Митного комітету Громадської ради при ДФС, зокрема щодо:

3.1.    актуальності наказу ДФС від 11.01.2019 № 21 «Про забезпечення контролю достовірності декларування товарів» та його практичної реалізації;

3.2.    деяких аспектів функціонування Інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС) (від ГР – Вдовіна Г.В., Платонов О.І., від ДФС – представники Департаменту організації митного контролю, Спеціалізованого управління з питань розробки та супроводження програмного забезпечення для органів доходів і зборів)

4. Затвердження Плану роботи Громадської ради при ДФС України на 2019 рік (Олексієнко Д.В.).

5. Інформація про результати діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній фіскальній службі України та скорочення списку ймовірних корупційних ризиків ДФС (від ГР – Благодир О.С., від ДФС – представник Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції)

6. Різне.

6.1.    Щодо питання перехідного періоду при реорганізації ДФС України (представник Регуляторно-правового департаменту)

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який запропонував такий регламент засідання: для виступу – 7 хв., для питань та коментарів – 1 хв., відповіді на питання – 2 хв.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 51;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Затвердити регламент засідання.

 

З питання 1 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

 

Олексієнка Д.В., який зазначив, що постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, а саме до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів АР Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації. Враховуючи зміни, підготовлено проект Положення про Громадську раду при Державній фіскальній службі України у новій редакції, яку попередньо було надіслано членам Громадської радидля розгляду та надання пропозицій. Звернув увагу присутніх на пункт Положення щодо кількісного складу Громадської ради, яким як і в постанові КМУ визначено, що кількісний склад Громадської ради не може становити більше ніж 35 осіб. Враховуючи норми Закону України від 17 березня
2011 року № 3166-VI „Про центральні органи виконавчої влади”, запропонувавне встановлювати Положеннямкількісне обмеження членів Громадської ради при ДФС.

Запропонував присутнім надавати пропозиції з озвученого питання. За відсутності інших пропозицій поставив на голосуванняприйняття проекту Положення за основу.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 58;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0.

 

Рішення прийнято.

 

Запропонував проголосувати за вилучення з проекту Положення норми щодо кількісного обмеження членів Громадської ради при ДФС.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 57;

„проти” – 0;

„утрималися” – 1.

 

Рішення прийнято.

 

Запропонував схвалити розроблений проект Положення з урахуванням пропозиції.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 57;

„проти” – 0;

„утрималися” – 1.

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Схвалити проект Положення про Громадську раду при ДФС у новій редакції.

 

 

З питання 2 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

 

Олексієнка Д.В., який повідомив, що було проведено засідання Податкового комітету за участі багатьох представників ДФС, під час якого всі питання, винесені цим комітетом на обговорення, були розглянуті і зараз тільки затверджуються рішення Податкового комітету.

Шевцову Т.С., яка поінформувала присутніх про роботу Податкового комітету Громадської ради при ДФС, озвучила актуальні питання за податковим напрямом, які потребують вирішення,та запропонувала затвердити такі рішення Комітету:

1) стосовно неоднозначної податкової практики застосування норм
п. 1201.1 статті 1201 Податкового кодексу України (ПКУ) щодо застосування штрафних санкцій за порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування, а саме у разі складання податкових накладних на операції з «умовного» продажу; складання розрахунків коригування на зменшення податкових зобов’язань; складання помилкових податкових накладних; порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування не з вини платника податків – звернутись до Міністерства фінансів України з проханням надати роз’яснення стосовно:

звільнення платників податків від відповідальності у разі:

складання ПН/РК, якщо такі ПН/РК не підлягають наданню отримувачу, в тому числі по зведеним податковим накладним та розрахункам коригування до них;

якщо порушення строків відбулось не з вини платника податків;

якщо ПН/РК помилкова;

якщо складена РК, який передбачає зменшення податкових зобов’язань;

реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування із порушенням граничних термінів, якщо така податкова накладна / розрахунок коригування складені на операції «умовного продажу» у зв’язку з використанням товарів/послуг у звільнених операціях із застосуванням вимог ст. 199 ПКУ.

Направити Міністерству фінансів України звернення Громадської ради при ДФС України щодо удосконалення норм ПКУ, пов’язаних із застосуванням штрафних санкцій за порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування у Реєстрі.

 

2) стосовно набуття з 11 травня 2019 року чинності постановою КМУ від 24.04.2019 № 391, яка внесла зміни до нормативних документів, затверджених постановою КМУ від 21.02.2018№ 117, а саме до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (з додаванням нових додатків до нього), Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, Порядку розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації – направити відповідні листи-рішення до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, ДФС України з рекомендаціями Громадської ради при ДФС України щодо:

скасування постанови КМУ від 24.04.2019 № 391, як такої, що порушує права платників податків, є дискримінаційною та суперечить нормам Податкового кодексу України;

скасування в цілому постанови КМУ від 21.02.2018 № 117, як такої, що не забезпечує боротьбу із фіктивним ПДВ, негативно впливає на діяльність платників податків, призводить до дисбалансу інтересів держави та платників податку, порушує Конституцію України;

скасування листів ДФС України від 21.03.2018 №959/99-99-07-18 та від 05.11.2018 №4065/99-99-07-05-04-18;

надання права платникам податку на адміністративне оскарження будь-яких рішень комісій про відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування.

 

3) стосовно прийняття Верховною Радою України в рамках бюджетного процесу Закону України від 23.11.2018 № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі – Закон № 2628), яким з 01.07.2019 докорінно змінюється принципи та система адміністрування акцизногоподатку з реалізації пального.

При цьому запровадження нових механізмів контролю за обігом та обліком пального саме для кінцевих споживачів пального, до складу яких в тому числі входять представники стратегічних підприємств, супроводжується рядом ризиків для економіки України. Зазначені ризики створюють загрозу зупинки з 1 липня 2019 року підприємств таких галузей, як енергетична, металургійна, хімічна, сфери транспортних перевезень та сільського господарства, що ставить під загрозу економічну безпеку нашої держави в цілому.

Враховуючи зазначене, рекомендувати Верховній Раді України терміново включити проект Закону від 09.04.2019 № 10212 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо покращення адміністрування окремих податків і зборів» до порядку денного засідання Верховної Ради України та його розгляду.

Направити Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України та ДФС України звернення щодо скасування впровадження ліцензування діяльності суб’єктів господарювання – кінцевих споживачів пального, які здійснюють зберігання пального з метою його використання для власних потреб.

Рекомендувати ДФС України створити робочу групу за участю членів Громадської ради та представників бізнесу, що мають стратегічне значення для економіки України, з метою всебічного аналізу ситуації, що склалась, та комплексного доопрацювання прийнятих Законом № 2628 норм законодавства.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Олексієнко Д.В., який зазначив, що на засіданні Податкового комітету також обговорювалися питання щодо порядку нарахування зобов’язань з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – «єдиний внесок»), можливості списання зобов’язань (недоїмки) з єдиного внеску, можливості сплати зобов’язань з єдиного внеску третіми особами від імені платників єдиного внеску, проблем накопичення недоїмки з єдиного внеску у платників, що не мають змоги здійснювати сплату єдиного внеску у встановлені строки із незалежних причин, необхідності внесення змін до чинного законодавства в частині надання права на сплату єдиного внеску третіми особами. З зазначеного питання підготовлено відповідне звернення до Кабінету Міністрів України з питанням ініціювання внесення змін до Закону України «Про збір та облік внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в частині надання права на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування третіми особами – представниками платників єдиного внеску. Запропонував підтриматизазначене вище звернення.

 

Потопальська Т.В., яка зазначила, що 12 червня 2019 року за ініціативи ВГО «Український союз промисловців і підприємців» відбулося засідання «круглого столу» з питань імплементації норм законодавства по акцизному податку з реалізації пального з залученням представників профільних асоціацій з металургії, енергетики, агропромислового комплексу, лакофарбової промисловості, транспортників. Учасниками засідання наголошено, що у зв’язку з впровадженням з 01 липня 2019 року нового адміністрування акцизного податку з реалізації пального, є велика вірогідність виникнення суттєвих проблем в економіці країни, зокрема у здійсненні транспортних перевезень. Оскільки це питання економічної безпеки України, запропонувала відповідне звернення направити і на РНБО. І оскільки виникає велика кількість поточних питань з окресленого питання, які потребують нагального вирішення, пропонується підтримати створення робочої групи з представників ДФС та Громадської ради при ДФС для їх вирішення.

 

Олексієнко Д.В.поставив на голосування затвердження озвучених  рішень Податкового комітету Громадської ради при ДФС.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

„за” – 58;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Затвердити такі рішення Податкового комітету Громадської ради при ДФС:

1) звернутись до Міністерства фінансів України з проханням надати роз’яснення стосовно:

звільнення платників податків від відповідальності у разі:

складання ПН/РК, якщо такі ПН/РК не підлягають наданню отримувачу, в тому числі по зведеним податковим накладним та розрахункам коригування до них;

якщо порушення строків відбулось не з вини платника податків;

якщо ПН/РК помилкова;

якщо складена РК, який передбачає зменшення податкових зобов’язань;

реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування із порушенням граничних термінів, якщо така податкова накладна / розрахунок коригування складені на операції «умовного продажу» у зв’язку з використанням товарів/послуг у звільнених операціях із застосуванням вимог ст. 199 ПКУ.

Направити Міністерству фінансів України звернення Громадської ради при ДФС України щодо удосконалення норм ПКУ, пов’язаних із застосуванням штрафних санкцій за порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування у Реєстрі.

 

2) направити відповідні листи-рішення до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, ДФС України з рекомендаціями Громадської ради при ДФС України щодо:

скасування постанови КМУ від 24.04.2019 № 391, як такої, що порушує права платників податків, є дискримінаційною та суперечить нормам Податкового кодексу України;

скасування в цілому постанови КМУ від 21.02.2018 № 117, як такої, що не забезпечує боротьбу із фіктивним ПДВ, негативно впливає на діяльність платників податків, призводить до дисбалансу інтересів держави та платників податку, порушує Конституцію України;

скасування листів ДФС України від 21.03.2018 № 959/99-99-07-18 та від 05.11.2018 № 4065/99-99-07-05-04-18;

надання права платникам податку на адміністративне оскарження будь-яких рішень комісій про відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування.

 

3) рекомендувати Верховній Раді України терміново включити проект Закону від 09.04.2019 № 10212 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо покращення адміністрування окремих податків і зборів» до порядку денного засідання Верховної Ради України та його розгляду.

Направити РНБО, Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України та ДФС України звернення щодо скасування впровадження ліцензування діяльності суб’єктів господарювання – кінцевих споживачів пального, які здійснюють зберігання пального з метою його використання для власних потреб.

Рекомендувати ДФС України створити робочу групу за участю членів Громадської ради та представників бізнесу, що мають стратегічне значення для економіки України, з метою всебічного аналізу ситуації, що склалась, та комплексного доопрацювання прийнятих Законом України від 23.11.2018
№ 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» норм законодавствастосовно принципів та системи адміністрування акцизного податку з реалізації пального.

 

4) звернутись до Кабінету Міністрів України з питанням ініціювання внесення змін до Закону України «Про збір та облік внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в частині надання права на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування третіми особами – представниками платників єдиного внеску.

 

З питання 3 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

 

Стеценка П.І., який повідомив про діяльність Митного комітету Громадської ради, а саме що відбулося 3 засідання комітету (одне організаційне, а на двох інших обговорювалисяактуальні питання у митній сфері, зокрема робота Комісії з проведення конкурсу на посаду Голови ДМСУ, стан виконання митницями планових показників, затвердження Плану роботи Комітету на 2019 рік, деякі аспекти функціонування ІСПС, доцільність наказу ДФС від 11.01.2019 № 21 «Про забезпечення контролю достовірності декларування товарів» та запровадження нових профілів ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризикамитощо), а також 1 спільне засідання Комітету з митних питань Громадської ради при Міністерстві фінансів України та Митного комітету Громадської ради при Державній фіскальній службі України, на якому обговорювали проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України» та напрацювань Міжвідомчої робочої групи з питань реформування ДФС.За участі народних депутатів –членів Комітету з податкової та митної політики ВРУ було опрацьовано підготовлені Митним комітетом Громадської ради при ДФС пропозиції до проекту Положення про ДМСУ, які після доопрацювання було направлено до Мінфіну. Також за ініціативи Комітету відбулося спільне засідання керівництва ДФС, митниць ДФС,  представників Митного комітету Громадської ради при ДФС та представників громадських рад при ГУ в областях та м. Києві в режимі відеоконференцзв’язку, під час якого обговорювали проблемні питання в напрямку забезпечення ефективного відпрацювання посадовими особами митниць ДФС форм митного контролю, згенерованих системою управління ризиками відповідно до наказу ДФС від 11.01.2019 № 21. Голова Митного комітету Вдовіна Г.В. в якості експерта брала участь у роботі Комісії з проведення конкурсу на посаду Голови ДМСУ.

Запропонував затвердити такі рішення Комітету:

1. Затвердити склад Митного комітету Громадської ради при ДФС у кількості 44 осіб.

2. Затвердити 8 експертів, кандидатури яких були схвалені на засіданні Комітету.

3. Затвердити План роботи Комітету на 2019 рік.

4. Затвердити рішення Митного комітету Громадської ради при ДФС, зокрема щодо:

актуальності наказу ДФС від 11.01.2019 № 21 «Про забезпечення контролю достовірності декларування товарів» та його практичної реалізації;

деяких аспектів функціонування Інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС).

 

Стеценко П.І. також проінформував присутніх про актуальні питання, які турбують членів Митного комітету Громадської ради при ДФС стосовно митної політики. Зазначив, що наразі відбувається розгляд в Апеляційному суді рішення щодо конкурсу на посаду Голови Державної митної служби України; з червня 2019 року ДФС проводиться операція «Бастіон» з метою попередження, виявлення та припинення порушень митного законодавства; озвучив проблемні питання митного оформлення авто для особистого користування.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Платонов О.І., який зазначив, що після обговорення питання актуальності наказу ДФС від 11.01.2019 № 21 «Про забезпечення контролю достовірності декларування товарів» прийнято рішення рекомендувати ДФС скасувати цей наказ.

Повідомив про особливості застосування Інформаційної системи портового співробітництва (ІСПС) та запропонував підтримати проведення засідання «круглого столу» щодо діяльності ІСПС.

Берестенко В.В., який прокоментував озвучене та закликав членів Громадської ради при ДФС не лобіювати свої інтереси та за рахунок Громадської ради не просувати свої розробки та продукти. Також наголосив на необхідності окремого розгляду на засіданні Митного комітету питання митного оформлення автомобілей на Одеській митниці.

 

Олексієнко Д.В.поставив на голосування озвучені рішення Митного комітету.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

„за” – 58;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Затвердити рішення Митного комітету Громадської ради при ДФС:

затвердити склад Митного комітету Громадської ради при ДФС у кількості 44 осіб;

затвердити 8 експертів, кандидатури яких були схвалені на засіданні Комітету;

затвердити План роботи Комітету на 2019 рік;

рекомендувати ДФС скасувати наказ ДФС від 11.01.2019 № 21 «Про забезпечення контролю достовірності декларування товарів»;

підтримати проведення засідання «круглого столу» щодо діяльності Інформаційної системи портового співробітництва;

взяти до уваги інформацію щодо митної справи, озвучену БерестенкомВ.В. та СтеценкомП.І.

 

З питання 4 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

 

Олексієнка Д.В., якийповідомив, що оскільки це перше засідання після організаційного, яке відбулось у І кварталі цього року, План діяльності Громадської ради при ДФС на 2019 рік затверджується на цьому засіданні.

Членам Громадської радипопередньо було надіслано проект Плану діяльності Громадської ради при ДФС на 2019 рік,запропонував присутнім надати пропозиції (доповнення) до нього. Зауважив, що проект Планувраховує затверджені плани роботи відповідних комітетів.

Бричка О.С., Луговця В.А., Шевцову Т.С., які запропонували внести до Плану конкретні заходи, запропоновані на засіданні.

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування затвердження Плану діяльності Громадської ради при ДФС на 2019 рік з внесенням конкретних заходів.

 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

 

„за” – 58;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Затвердити План діяльності Громадської ради при ДФС на 2019 рік (додається).

 

З питання 5 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

 

Благодира О.С., який поінформував присутніх про діяльність Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній фіскальній службі України.

Відзначив, як позитив, у роботі Комісії – функціональний підхід до визначення ймовірних корупційних ризиків. Повідомив, що наразівизначено 126 ризиків. Висловив власну позицію щодо необхідності зменшення кількості ймовірних корупційних ризиків. Перспективою в цьому напрямі діяльності ДФС вбачається усунення будь-яких передумов виникнення цих ризиків, в тому числі і шляхом розробки та прийняття змін до законодавства.

Звернув увагу присутніх до Рішення НАЗК від 29.03.2018 № 549, яким надано роз’яснення стосовно подання декларацій представниками інститутів громадянського суспільства.

Запропонував взяти до уваги зазначену інформацію про роботу Комісії з оцінки корупційних ризиків та формування Антикорупційної програми ДФС на 2019-2021 роки, а також запропонував долучитись учасникам Громадської ради при ДФС до роботи у подібних комісіях новостворених податковій та митній службах.

 

Олексієнко Д.В. запропонував взяти зазначену інформацію до уваги.

 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

 

„за” – 58;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Інформацію взяти до уваги.

 

З питання 6 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., якийокреслив нагальні питання перехідного періоду при реорганізації ДФС України. Запропонував взяти інформацію до уваги.

Шевкун Т.В., яка зауважила на питанні щодо включення недержавних пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Відповідно до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440, всі неприбуткові організації, в тому числі і недержавні пенсійні фонди, повинні були подати документи для перереєстрації у новому Реєстр до 01.07.2017. До Реєстру можуть бути внесені тільки ті неприбуткові установи та організації, установчі документи яких відповідають вимогам Податкового кодексу України щодо неприбуткових організацій.

На сьогодні в Україні зареєстровані та діють 64 недержавні пенсійні фонди, які забезпечують формування особистих пенсійних накопичень та здійснюють пенсійні виплати більше 800 тисяч фізичних осіб. При цьому до Реєстру внесено тільки п’ять НПФ.

Враховуючи зазначене, пропонується рекомендувати Міністерству фінансів України провести робочу зустріч для обговорення проблемних питань, що виникли у процесі організації роботи з включення недержавних пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Олексієнко Д.В. запропонував підтримати ініціативу проведення робочої зустрічі.

 

ДоротичаС.І., який поінформував присутніх, що Шостий апеляційний адмінсуд м. Києва своїм рішенням скасував постанову №295 «Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка регламентувала порядки проведення виїзних перевірок та інспекційних відвідувань Держпраці. Отже з 14 травня 2019 року скасовано порядки проведення інспекційних відвідувань роботодавців та виїзних перевірок Держпраці щодо нагляду за роботою інспекторів місцевих рад. У разі виникнення питань Громадська рада при Державній регуляторній службі України готова надати відповідні консультації.

Олексієнко Д.В. запропонував взяти інформацію до уваги.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 58;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Інформацію Олексієнка Д.В. та Доротича С.І. взяти до уваги.

Підтримати ініціативу проведення робочої зустрічі щодо питання внесення недержавних пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

Олексієнка Д.В., який підбив підсумки та закрив засідання.

 

  

Голова Громадської ради
при ДФС України                                   Д.В. Олексієнко

 

 

Секретар Громадської ради
при ДФС України                                                В.П. Косарчук

 

Коментувати в соцмережах: